>

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
W związku z powyższym prezentuje Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

A. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Felix Łukasz Dzierżyk, ul. Mszczonowska 35, 05-555 Tarczyn. NIP: 1231135640 REGON: 141945719.

B. Dane kontaktowe

Osobą kontaktową odnośnie procesów związanych z ochroną danych osobowych jest pracownik firmy Felix Łukasz Dzierżyk. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Felix Łukasz Dzierżyk Państwa danych osobowych, mogą Państwo się skontaktować przedstawicielami firmy w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@felix.info.pl
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

C. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

D. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

E. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

F. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO
b. prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji:
c. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania,
d. o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
e. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
f. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
g. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
h. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym administrator danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
i. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez administratora danych;
j. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
k. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
l. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
m. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

G. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez serwis.

H. Przetwarzania danych poza terytorium UE

Administrator danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

I. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

J. Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików "Cookies". "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei "Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku "Cookies".
Informacji zawartych w plikach "Cookies" używamy w celu m.in. do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "Cookies" są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące "Cookies" oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików "Cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.
Uprzejmie informujemy, że poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików "Cookies" może wpłynąć na funkcjonalność i narzędzia udostępnione na niniejszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania włącznie. W przypadku narzędzi udostępnianych przez naszą stronę internetową, akceptacja "Cookies" jest wymagana w celu ich prawidłowego działania.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu "Cookies".

Kontakt

Reprezentujesz agencję reklamową lub firmę pośredniczącą?
Zapytaj o indywidualne warunki współpracy

Siedziba

ul. Mszczonowska 35 (wjazd od 1 Maja)
05-555 Tarczyn

+48 690 091 022

produkcja@felix.info.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 16:00

Dział Handlowy

Łukasz

+48 690 091 071

lukasz@felix.info.pl